Middenstof

Geluid heeft een middenstof (medium) nodig om zich voort te planten.

Hoe dichter de middenstof, hoe sneller het geluid zich voortplant.

Waar/Niet waar-vraag


In het luchtledige kan geluid zich niet voortplanten.

Waar Niet waar     
iDevice Vraag-pictogram Meerkeuzevraag
In welke middenstof verplaatst geluid zich het snelst?
       
Lucht
Water

iDevice-pictogram De indianen
In een western film kan je soms zien dat een indiaan zijn oor te luisteren legt tegen de grond. Op die manier kan hij snel horen of er cowboys te paard aankomen of een kudde bizons horen in de verte.
Hoe komt het dat de indiaan dit beter hoort als hij zijn oor tegen de grond legt?